Zabytki techniki

By 02 March 2021

Chorzów – Królewska Huta

Dawna Królewska Huta, której budowę rozpoczęto w 1797 roku z inicjatywy WIlhelma von Redena, projeku Johna Baildona. W 1802 roku uruchomiono pierwszy wielki piec, któremu nadano imię “Reden”. W dawnej hali elektrowni z 1895 roku planowane jest utworzenie muzeum hutnictwa.

Chorzów – osiedle patronackie huty Bismarcka

Osiedle patronackie wybudowane na przełomie XIX i XX wieku dla pracowników ówczesnej huty “Bismarck” (obecnie “Batory”)

Chorzów – stara rzeźnia

Zabytkowa rzeźnia miejska powstała w 1901 roku i należała przez długi czas do najnowocześniejszych i największych tego typu zakładów na Górnym Śląsku. Sprywatyzowana w połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku popadła w kompletną ruinę.

Cieszyn – Muzeum Drukarstwa

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie to jeden z najlepiej zachowanych zbiorów drukarskich w Europie. Muzeum powstało w 1996 roku a jego trzon stanowi zachowana dawna drukarnia typograficzna.

Gliwice – fabryka drutu

Fabryka powstała w połowie XIX wieku a pod koniec tego wieku była już największym tego typu zakładem w Niemczech. Do dzisiaj zachowały się zabytkowe budynki z XIX i początku XX wieku.
Katowice – dawna Walcownia Cynku
Dawna Walcownia Cynku w Szopienicach powstała w latach 1903-1904 dla firmy Giesche. Budynek zachował się do dzisiaj w niemal niezmienionym stanie wraz z wyposażeniem. Planowane jest utworzenie w jego murach Muzeum Hutnictwa Cynku.